Nosūtīt pieteikumu datu apstrādei

uzzināt izmaksas un izpildes termiņu

Darba veids

Vai ir specifiskās prasībās noformējumam?

Darba uzdevums (korelācija, grupu salīdzinājums, skalu veidošana u.c.)

vai pielikumā:

Dati (SPSS ar atšifrējumiem vai MS Excel fails)
Nepieciešamais datu formāts parādīts attēlā (ja Excel, nevis SPSS):

Provizoriska cena 400+ EUR