Privātuma politika


Privātuma politika

Uzņēmums apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpta LR likumdošana vai šis līgums.

Sniedzot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Uzņēmums varētu pieņemt Klienta pasūtījumu un veikt pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Klienta pasūtījuma apstrādi.

Klientam ir pienākums nodot Portālam patiesībai atbilstošus savas personas datus, tajā skaitā: e-pasta adresi, kā arī gadījumā, ja Klients apmaksu veic, izmantojot maksājumu kartes, vārdu un uzvārdu.

Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana bez tās piekrišanas, tajā skaitā Portāla pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tostarp Krimināllikumu.

Aktualitātes