Infografika

Pa lielam – kādus darbus pildām


Entropy piedāvā savus risinājumus dažādiem tipveida rēķināmiem uzdevumiem skolas un augstskolas līmenī, kā arī datu statistisko apstrādi dažādiem mērķiem (piemēram, pētījumiem).

Sīkāk – ar kādiem priekšmetiem strādājam


Risinājumus var gatavā veidā iegādāties portālā plaukts.entropy.lv vai pasūtīt personalizētus oriģinālrisinājumus portālā entropy.lv. Mums ir speciālisti, kuri ir kompetenti sekojošās un arī līdzīgās uzdevumu kategorijās:

Tātad, uzdevumu pildīšana fizikā, matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnēs (informātika, programmēšana (vba, pascal, java u. c. ), mikroekonomikā un makroekonomikā, kvantitatīvās metodēs, ekonomiskā prognozēšanā, grāmatvedībā, finanšu vadībā un finanšu matemātikā, statistikā, varbūtību teorijā, loģikā, Matlabā un MathCADā, elektrotehnikā, elektronu ierīcēs, elektriskajās mašīnās, rasēšanā, mehānikā.


Katram uzdevumam tiek piedāvāta detalizēta risināšanas gaita.

Aktualitātes